Utleieservice

Dato 15.-16. desember 2021. I denne modulen er det partenes forpliktelser under utleieperioden som står i fokus dette inneholder en rekke faktorer som blant annet kundereisen, hvordan tiltrekke seg og beholde de gode leietakerne, relasjonsforvaltning, kundedialog i tillegg til servicenivå og kundesenter. Vi vil også være innom temaer som all-inclusive avtaler samt bruk av ny teknologi for utleie , drift og forvaltning.

Program

  • Relasjonsforvaltning, kundedialog og- tilfredshet
  • Servicenivå og kundesenter
  • Bruk av ny teknologi for utleie , drift og forvaltning
  • Pop-ups og korte kortsiktige leieavtaler
  • Ombruksbygg
  • Mobilitet
  • Riksdekkende tilbud
  • Totalservice, Service Level Agreements (SLA) og All-inclusive avtaler

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Sted og dato

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo. 15.-16. desember 2021

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Utleieservice nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere