Eiendomsfag Mentor

Senter for eiendomsfag i samarbeid med AFF lanserer nå Eiendomfag Mentor et mentoringprogram for ledere i eiendomsbransjen.

Lederprogrammet retter seg eksklusivt mot øverste ledelse, hvor 9 meget erfarne toppledere vil få møte 9 daglig ledere fra andre eiendomsorganisasjoner – i en gjensidig lederutviklingsprosess.

Programmet ledes av AFF ved NHH, som er leverandør av det velrenommerte Solstrandprogrammet. Her stiller psykolog Elisabeth Østrem, som også er stabsmedlem på Solstrandprogrammet og driver mentoringprogrammer som har vunnet flere internasjonale priser. Se nærmere presentasjon av programleder nedenfor.

Innhold

Mentoringprogrammet baserer seg på individuell lederutvikling i mentoringpar, der hver toppleder (mentor) blir tildelt en adept, som er daglig leder for en annen eiendomsorganisasjon.

AFF har det faglige ansvaret for kvalifisering av både mentorer og adepter samt matching av mentoringparene, siden relasjonen i paret er den viktigste arenaen i programmet.

Tidsskjema

  • Intervjuer og matching: Samtale med AFF i andre halvdel av januar 2021
  • Mentor Masterclass: 15. februar 2021
  • Oppstartsamling: 16. februar 2021
  • Digital adeptsamling: 1. juni 2021
  • Undervegssamling: 1. september 2021
  • Digitale gruppesamlinger: 26. november 2021
  • Avslutningssamling: Mellom 31. januar og 4. februar 2022

Hvordan skjer opptaket?

Når teamet hos AFF gjennomfører intervjuer, er det for å matche dine ønsker og behov med en annen lederprofil – slik at begge lederne får det beste utgangspunktet for læring og deling. Her vil bl.a. alder, erfaring og personlighet kunne telle inn.

Mentoringreisen

For deg som vil være adept

Nå er tiden inne til å skaffe deg en dedikert mentor, som støtter din utvikling i en trygg og utfordrende relasjon. Vårt mentoringprogram er en læringsarena tett på din hverdag, som skaper muligheter og økt kompetanse på bransjen. Du får en uavhengig sparringpartner med et utenfrablikk på egen organisasjon, politikk og kultur. Hos oss får du tilgang til bransjens interessante og kompetente ledere og mentormatching er basert på dine behov og interesser. I samlingene får du nye verktøy for eget lederskap, og med en egen læringsgruppe får du et mangfoldig nettverk og tilgang på relevant feedback og innsikt. Siden AFF er Norges beste på mentoring, får du de beste betingelser for å skape en nær og meningsfull relasjon, samt veiledning og hjelp hvis du møter utfordringer i relasjonen.

For deg som vil være mentor

I dette programmet får du tilgang på mentoringkompetanse basert på internasjonale standarder og en forskningsbasert faglig struktur som gir innhold og mening til parmøtene. Både adepter og mentorer er selektert for å gi meningsfulle relasjoner utenfor egen organisasjon. Som mentor i dette programmet vil du utvikle egen relasjons- og kommunikasjonskompetanse gjennom «Mentor Master Class», eksklusivt for mentorer. I tillegg vil mentor også få verktøy for eget lederskap og bli bevisst egen kompetanse. Vi introduserer også «omvendt mentoring» hvor du får nye perspektiver og inspirasjon. Våre mentorer motiveres også av å gi noe tilbake til andre.

Elisabeth Østrem

Presentasjon av programleder

Programleder er Elisabeth Østrem. Elisabeth er klinisk psykolog og har omfattende videreutdanning. Hun har over 15 års konsulenterfaring, samt ledererfaring. Hennes kjernekompetanse er ledelse av mangfold, samt design og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Elisabeth har i tillegg bred erfaring med coaching av ledere og ledergrupper samt mentoring. Hun er også en etterspurt foredragsholder. De som samarbeider med Elisabeth verdsetter hennes engasjement og hennes evne til å omsette forskningsbasert kunnskap til praktisk nytteverdi.

Vi vil ta opp 9 toppledere og 9 daglig ledere til dette programmet. Deltakeravgift vil være hhv kr 20.000 og kr 40.000, for å signalisere at det største læringsutbyttet sannsynligvis vil ligge hos adepten. Begge parter vil sitte igjen med verdifull og praktisk kunnskap som kan benyttes og videreutvikles i egen organisasjon.

Påmeldingsfrist er tirsdag 15. desember 2020.

Påmelding til Eiendomsfag Mentor

  • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Støttespillere