Logo – Eiendomsfag

23.-25. oktober 2019

Tilstandsanalyse av bygninger– i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med BER inviterer til vårt årlige kurs om Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis.

Tid: 23.-25. oktober 2019 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Vi vil gå gjennom grunnlaget for analysen og beskrive omfanget ved gjennomgang av fagområdene bygg, VVS og elektro, i tillegg til en overordnet gjennomgang av brann og miljørelaterte forhold. Kurset redegjør også for strakstiltak/ forskriftsmangler og ekstraordinære vedlikeholdskostnader, som grunnlag for vedlikeholdsbudsjettering. I forbindelse med kurset vil vi også beskrive forhold og grensesnitt rundt undersøkelser og mer dyptgående analyser av miljøtekniske forhold og forurensning. I tillegg vil kurset beskrive forskjellige innfallsvinkler og typer produkter, med enklere tilnærminger for mindre eiendommer, i de tilfeller det kun er et begrenset behov for gjennomgang.

Vi gjentar fjorårets suksess med vårt intensivkurs om tilstandsanalyse av bygninger, etter Norsk Standard NS3424 ”Tilstandsanalyse av bygninger” nivå 1 som utgangspunkt med beskrivelse på 3-talls nivå etter NS 3451 ”Bygningsdelstabell”.

Program dag 1:

 • Innføring referansegrunnlaget, definisjoner, metodikk, NS 3424 og NS 3451
 • Formål/planlegging, grensesnitt for strakstiltak/ forskriftsmangler og ekstraordinære vedlikeholdskostnader, som grunnlag for vedlikeholdsbudsjettering
 • Ventilasjonstekniske anlegg inkl. varme, kjøling og sanitær
 • Elektrotekniske anlegg: sterk-/svakstrøm, belysning
 • Forurensning og andre grunnforhold
 • Kostnader henført til forurensning og andre grunnforhold

Program dag 2:

 • Brannteknisk tilstand
 • Kartlegging av brannteknisk tilstand
 • Byggteknisk tilstand
 • Felles ekskursjon i nærområdet med utvendig registrering/vurdering av utvalgte bygninger

Program dag 3:

 • Gjennomgang av caser og generelle problemstillinger
 • Felles befaring av bygning i nærmiljøet
 • Oppsummering etter felles befaring
 • Selvstendig arbeid og beskrivelse av registrerte funn og avvik, forslag til tiltaksplan
 • Gjennomgang av funn og avvik – plenumsdiskusjon
 • Avslutning/oppsummering

Deltakeravgift er kr 12.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Bindende påmelding. Antallsbegrensning. Rabattsats for senterets støttespillere.

Meld deg på Tilstandsanalyse av bygninger– i praksis nå!

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere