Logo – Eiendomsfag

Opparbeidelsesplikt og refusjon

Gjennom kurset vil det gis en oversikt over regelverket som følger av plan- og bygningsloven kapittel 18. Bestemmelsene gjelder plikten til å opparbeide offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp) samt visse øvrige fellestiltak.

Tilgang til dette innholdet kan også bestilles som nettstudie, som du kan gjennomføre når det måtte passe for deg.

I tillegg til en detaljert gjennomgang av hvilken infrastruktur som kan pålegges opparbeidet, vil det gis en grundig innføring i regelverket som gjelder fordelingen av disse kostnadene.

Refusjonsregelverket oppleves av mange som vanskelig, men gjennom kurset vil det gis mange tips og råd til hvordan slike saker kan gjennomføres best mulig.

Undervisningsansvarlig er Kjersti Cecilie Jensen, senioradvokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Jensen jobber særlig med refusjon etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og bruken av private avtaler mellom utbygger og vertskommune.

Målgruppen for kurset er kommuner, utbyggere og rådgivere, samt andre aktører som er berørt av eller har interesse for feltet.

Opparbeidelsesplikten – innhold:

 • Opparbeidelse av hovedledninger for vann, avløp og overvann etter plan- og bygningsloven § 18-1, herunder gjennomgang av endringer knyttet til overvann
 • Opparbeidelse av fellestiltak etter plan- og bygningsloven § 18-2
 • Kravene til opparbeidelse fastsatt i kommunale bestemmelser og normer
 • Forholdet til rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
 • Kommunal overtagelse av opparbeidede hovedledninger for vann, avløp og overvann

Refusjonsinstituttet – innhold:

 • Bakgrunn for/formål med regelverket
 • Betydningen av private avtaler og erklæringer
 • Gjennomgang av begrepene refusjonsenhet, refusjonspliktig tiltak, refusjonspliktig areal, fordelingsfaktorene og hvilke kostnader som kan inngå i refusjonsoppgjøret
 • Gjennomgang av saksbehandlingsreglene
 • Praktiske tips til gjennomføringen av en refusjonssak
 • Tinglysning og innkreving av refusjonskostnader

Case og gruppearbeid:

 • Presentasjon av oppgave
 • Gruppearbeid
 • Gjennomgang av oppgave
 • Spørsmål og oppsummering

Meld deg på Opparbeidelsesplikt og refusjon nå!

Deltakeravgift er kr 5.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.
Dato: 14. april 2021 kl 09:00-16:00.

Ønsker du å få tilgang til vårt tilhørende nettstudie om opparbeidelsesplikt og refusjon i stedet? Vårt digitale etterutdanningstilbud finner du her.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere