Logo – Eiendomsfag

28.-29. januar 2020

Masterclass i privat-offentlig samarbeid om byutvikling – Osloregionen

Om Osloregionen skal kunne bli et forbilde for byutvikling må samhandlingen mellom de private og offentlige aktørene bli bedre og tilliten større. Hvordan etablerer man større forståelse for hverandres roller i byutviklingen, og at alle er med på å bygge den samme byen?

Dato: 28.-29. januar 2020 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Masterclass arrangeres av Senter for eiendomsfag og OMA.

Årets case er Skøyen, som er egnet for å eksemplifisere privat-offentlig samarbeid. Få steder har vært mer utsatt for planlegging enn Skøyen. I 2015 ble det vedtatt et overordnet byplangrep som skulle sikre framdrift i pågående prosjekter, mens vi vertet på områdereguleringen. Den første forslaget til områdeplan for Skøyen fikk rekordmange høringsuttalelser og kommentarer. Det reviderte forslaget til områdeplan møtte fremdeles stor motstand fra både utbyggere og innbyggere. De gikk derfor sammen og laget Kafedialog Skøyen hvor konklusjonene ble gitt byrådet. Delvis pga denne tok så byrådet initiativet til et tredje utkast som etter planen skal behandles høsten 2019.

Spørsmålene er mange: Er områdeplanen et godt styringsverktøy eller blir det en dårlig hybrid mellom det overordnede byplangrepet og detaljreguleringen? Hvilket detaljeringsnivå skal en områdeplan legge seg på? Hvordan skal medvirkning fra både innbyggere og utbyggere sikres slik at områdeplanen blir et samlende dokument? Hvordan få det privatoffentlige samarbeidet til å fungere optimalt?

 Deltemaer:

  • Hvordan få økt kvalitet inn i prosjektbasert byutvikling?
  • Hvordan skape gode medvirkningsprosesser?
  • Hvordan utforme bedre områdeplaner?

Forberedelse:

Utvalgt pre-reading om caset sendes ut i forkant, som deltakerne får ansvar for å ha lest seg opp på før oppmøte.

Målgrupper:   

Byutviklingsaktører i offentlig og privat sektor. Kun 34 plasser!

Program:     

Undervisningen er casebasert, med utgangspunkt i ett konkret utbyggingsprosjekt i Osloregionen.

Dag 1: Introduksjon, presentasjon av caset, foredrag, start på gruppearbeid, diskusjon.

Dag 2: Mulig befaring, foredrag, videre gruppearbeid, presentasjoner, oppsummering.

Deltakeravgift er kr 8.500, – pr person, fritatt for mva som undervisning. Bindende påmelding.

Meld deg på Masterclass i privat-offentlig samarbeid om byutvikling – Osloregionen nå!

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere