Også tilgjengelig som e-billett

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Tilgang til dette innholdet kan også bestilles som e-billett.

Senter for eiendomsfag og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har gleden av å invitere til vårt årlige fordypningskurs i praktisk husleierett for næringseiendom.

Dato: 24.-25. januar 2022 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Programinnhold:

 • Ulike kontraktsformer i husleieretten, herunder bruk av standardkontrakter
 • Oppsigelse og heving av leiekontrakt
 • Tilbakelevering: Forsinkelse, mangler, krav, visning
 • Fornyelse, forlengelse og opsjoner
 • Felleskostnader
 • Sikkerhetsstillelse og garanti
 • Merverdiavgift
 • Leietakers betalingsproblemer, leietakers konkurs og boets rettigheter
 • Utleiers adgang til leieobjektet
 • Fremleie og overdragelse
 • Leieregulering
 • Praktiske oppgaver

Målgruppene for kurset er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet både for privat og offentlig sektor.

Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter.

Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, under praktisk ledelse av advokat og partner Jacob Solheim. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom. I tillegg stiller momsekspert Trond Ingebrigtsen, adm. direktør i Advokatfirmaet PwC, for å dele av sin innsikt om merverdiavgift ved utleie.

Anbefaling fra Jacob Solheim: «For å møte et stadig mer profesjonelt marked er kunnskap helt sentralt. Dette kurset er kompetansebyggende og et nyttig hjelpemiddel for en enklere, tryggere og mer profesjonell hverdag».

Referanse fra Kristoffer Bille Selmer, tidligere kursdeltaker: «Jeg har ved flere anledninger deltatt på kurs som advokater i Føyen Torkildsen har holdt, og en av fellesnevnerne er at de på en god og pedagogisk måte legger frem hvordan kursinnholdet fungerer i praksis. De har alltid stilt godt forberedt med presentasjon og handouts, og tar seg i tillegg tid til spørsmål i etterkant av ferdig kurs. Spesielt for temaet meglerstandardene er at Føyen Torkildsen har deltatt i revisjonsarbeidene av disse, og med det kan forklare hensiktene og tankene som lå bak – på en slik måte at vi som kursdeltakere forsto dem og etter kurset kunne bruke standardene til fulle. Skulle vi allikevel støte på et eller to praktiske spørsmål til anvendelsen av standardene, åpnet Jacob Solheim som en bonus opp for at vi som kursdeltakere kunne kontakte han for en kort avklaring. Jeg har alltid fått godt utbytte av kursene til Føyen Torkildsen.»      

Antallsbegrensning og bindende påmelding. Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

Tilgang til dette innholdet kan også bestilles som e-billett. Du vil da motta redigert opptak fra undervisningen, innen fire virkedager i etterkant av undervisningen. Denne tilgangen har du så i tre måneder, slik at du selv kan bestemme når du skal se innholdet.

Meld deg på Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere