Logo – Eiendomsfag

25.-26. november 2019

Hvordan lykkes med eiendomstransformasjon

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange inviterer til todagers kurs om Hvordan lykkes med eiendomstransformasjon - hvordan transformasjonsprosjekter bør struktureres og gjennomføres for å maksimere verdiene i prosjektene.

Dato: 25.-26. november 2019 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Undervisningen dekkes av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som stiller med partner Geir Frøholm, senioradvokat Sofia Bjørck og advokat Roger Engebregtsen. I tillegg stiller et knippe gjesteforedragsholdere for å belyse problematikken fra ulike hold, herunder bl.a. Johan Berg-Svendsen, daglig leder i Veridian.

Boligmangel, næringsvekst, effektivisering, nedskalering og flytting av industrivirksomhet fokus på byutvikling har medført behov for å ta i bruk eiendomsmasse til nye formål. Bjørvika, Ensjø og Hovinbyen i Oslo er gode eksempler på slik utvikling. Transformasjonsprosjekter av denne typen kan være komplekse, og de reiser flere juridiske og praktiske spørsmål. Prosjektene krever mye av eiendomsaktørene og offentlige myndigheter. Mange aktører har også behov for å inngå partnerskap for å kunne være rustet til å gjennomføre transformasjonsprosjekter. Det reiser særskilte spørsmål knyttet til samarbeid og gjennomføring. For å sikre en god verdiskapning og gjennomføring er det viktig at aktørene ser helheten og strukturerer prosjektene på en god måte. Formålet med kurset er å gi praktiske råd og kunnskap om hvordan de kan gjennomføres.

Program dag 1:

 • Presentasjon av case + overordnet om konseptvalg og modeller
 • Hvordan vurderer man verdier ved starten av et prosjekt – og veien videre?
 • Reguleringsplanen som virkemiddel for å oppnå et vellykket prosjekt – og hvordan eiendomsverdiene påvirkes løpende
 • Gjennomføring av reguleringsplaner – gjennomføringsmodeller og utbyggingsavtaler som virkemiddel
 • Samarbeidsavtaler som grunnlag for prosjektgjennomføringen – ulike modeller
 • Selskapsstrukturering – ulike modeller
 • Skatt og avgift i transformasjonsprosjekter
 • Hva har skjedd med caset vårt med de grep vi har diskutert gjennom dagen?

Program dag 2:

 • Eiendomsstrukturering og opprydning – hvordan eierforhold påvirker prosjektet
 • Ekspropriasjon, grunnerverv og fordeling av planskapte verdier i prosjekter, verdsettelse med fokus på stripeerverv
 • Byggeprosessen – entreprise og byggesak
 • Oppskriften på et vellykket prosjekt – fokus på konseptvalg, utfordringer underveis mv.
 • Diskusjon, løsning og avslutning – hva har skjedd med caset + oppsummerende råd

Deltakeravgift er kr. 8.500,- pr person. Kurset er fritatt for merverdiavgift. Antallsbegrensning. Rabattsats for senterets støttespillere.

Meld deg på Hvordan lykkes med eiendomstransformasjon nå!

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere