Logo – Eiendomsfag

21.-23. oktober 2020

Det årlige byggesakskurset 2020

Kurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og TEK 17. Deltakerne får god, systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle regler.

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Bull inviterer til vårt årlige Byggesakskurs.

Undervisningen forestås av advokat og partner Anders Evjenth fra advokatfirmaet Bull. Evjenth bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saken vedrørende fast eiendom. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, og nåværende praksis har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

Kurset gjennomgår bl.a. søknadsplikten, krav til søknad, søknadsprosessen, ansvarssystemet, uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner samt materielle bestemmelser (lovkrav og generelt om tekniske krav).

Program dag 1:
Oversikt over plan- og bygningsretten:
– Forholdet til annen tilgrensende lovgivning
– Fellesregler og prinsipper i plan- og bygningsloven
– Søknadsplikten, krav til søknadens innhold, kommunens behandling av søknad, rettsvirkningen av tillatelser

Ansvarssystemet:
– Ansvarlige foretak
– Ansvarlig søker
– Ansvarlig prosjekterende
– Ansvarlig utførende
– Godkjenning
– Tiltaksklasser

Program dag 2:
– Fortsettelse om Ansvarlige foretak. Ansvarlig søker. Ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig utførende
– Tiltaksklasser. Kontroll. Tilsyn. Ulovlighetsoppfølging
– Dispensasjon
– Klagebehandling

Program dag 3:
– Materielle krav i plan- og bygningslovgivningen og arealplaner
– Krav til opparbeidelse og tilknytning til infrastruktur
– Refusjonsreglene
– Oppretting av grunneiendom
– Krav til tiltak

Deltakeravgift er kr. 12.500,- fritatt for merverdiavgift. Bindende påmelding. Antallsbegrensning. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo. Første dag starter kl 10, øvrige dager kl 09. Hver dag avsluttes innen kl 16:00.

Meld deg på Det årlige byggesakskurset 2020 nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere