EIENDOMSUTVIKLING

Her finner du alle våre fordypningskurs innen eiendomsutvikling

31. januar- 1. februar 2022

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber innen eiendomsutvikling. Bli kjent med muligheter og fallgruver ved eiendomsutvikling: jus, økonomi og politisk risiko.

25.-26.april 2022

EIENDOM FRA A TIL Å

Fordypningskurset vil gi deg en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

PLAN- OG BYGNINGSRETT

Denne fordypningsserien er populært blant praktikere både i privat og kommunal sektor. Fordypningen gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner. Fordypningsserien går over fire dager i februar og mars.

PRAKTISK STYREARBEID – RETTSLIGE RAMMER OG GODE RUTINER

Seminaret er praktisk rettet mot utøvere av styrearbeid i norske aksjeselskaper og egner seg for styremedlemmer, ledere, ansatte i eiendomsselskaper, eiendomsinvestorer mv. Det å sitte i ett styret kan være en tidkrevende dokumentmølle, og det er derfor viktig å vite hva man skal gjøre når, hvilke lover og regler som skal overholdes, hvor lang tid prosesser tar m.m.

PROSJEKTLEDELSE FOR PROSJEKTEIERE

Fordypningskurset vil ta for seg prosjekteierperspektivet. Prosjekteiere har fått mye oppmerksomhet i prosjektledelsesmiljøene de senere ti-årene. Men fortsatt sett med den operative prosjektledelsen som utgangspunkt. Da er prosjekteieren en av mange interessenter. Det er på tide vi i stedet ser på prosjekter som et verktøy for prosjekteiere, fra prosjekteieres ståsted.

10.-11. mai 2022

STRATEGI FOR EIENDOMSINVESTERINGER

Vi har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med Andrew Baum, æresprofessor ved University of Oxford.

Støttespillere