EIENDOMSUTVIKLING

Her finner du alle våre fordypningskurs innen eiendomsutvikling

22. - 23. august 2022

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber innen eiendomsutvikling. Bli kjent med muligheter og fallgruver ved eiendomsutvikling: jus, økonomi og politisk risiko.

E-billett tilgjengelig, ny dato kommer

EIENDOM FRA A TIL Å

Fordypningskurset vil gi deg en bred forståelse av eiendom og en eiendoms verdikjede, samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Modul 1 og 2: 26.-27. SEPTEMBER 2022

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og kommunal sektor. Fordypningen gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

29. august 2022 kl 15:00-18:00

PRAKTISK STYREARBEID – RETTSLIGE RAMMER OG GODE RUTINER

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Wiersholm har gleden av å invitere til vårt årlige styreseminar.

Styreseminaret er praktisk rettet mot utøvere av styrearbeid i norske aksjeselskaper, og egner seg for styremedlemmer samt eiere og ledere i eiendomsorganisasjoner.

Dato kommer

PROSJEKTLEDELSE FOR PROSJEKTEIERE

Fordypningskurset vil ta for seg prosjekteierperspektivet. Prosjekteiere har fått mye oppmerksomhet i prosjektledelsesmiljøene de senere ti-årene. Men fortsatt sett med den operative prosjektledelsen som utgangspunkt. Da er prosjekteieren en av mange interessenter. Det er på tide vi i stedet ser på prosjekter som et verktøy for prosjekteiere, fra prosjekteieres ståsted.

E-BILLETT TILGJENGELIG, NY DATO KOMMER

STRATEGI FOR EIENDOMSINVESTERINGER

Vi har gleden av å invitere til et eksklusivt fordypningsprogram om Strategi for eiendomsinvesteringer, i samarbeid med bransjenestoren Andrew Baum, som nylig ble utnevnt som æresprofessor ved University of Oxford.

Støttespillere