Torsdag – Eiendomsfinans og -økonomi

Velg kurs, og gå til på melding:


09.00 – 11.30

11 lønnsomme MVA-råd for næringseiendom / PwC

MVA utgjør en viktig kostnadskomponent ved oppføring og drift av næringseiendom. Planlegging og optimal struktur i forkant vil gi økt lønnsomhet i både oppførings- og driftsfasen. Håndtert og dokumentert på riktig måte vil huseier/byggherre også stå sterkt i møte med bokettersyn og i salgsprosesser. Program: Hvordan oppnå optimalt fradrag for MVA på oppføring og drift 1. Hvordan oppnå MVA registrering og fradrag tidlig i byggeprosessen 2. Hvordan oppnå optimal fradragsrett i utviklingsprosjekter, bruk av myldreareal og "free seating« og optimal bruk av fordelingsnøkler for fellesarealer 3. Hvordan oppnå og beholde fradrag ved co-working konsepter Hvilke fallgruver du skal unngå ved reorganiseringer/fisjon/fusjon 4. Ikke fisjoner/fusjoner bygg under oppføring 5. Justeringsavtale og tidspunkt for registrering av overtakende selskap Lønnsomme råd mht MVA justering og påkostninger 6. Definer byggetiltak i forbindelse med nybygg/rehabilitering 7. Leietakerendringer og «MVA kompensasjon» 8. Tomme lokaler – justering Optimal håndtering av prosjekt og infrastrukturkostnader 9. Hvordan spare MVA på prosjekteringskostnader i utviklingsprosjekter i forbindelse med fisjon/fusjon 10. Bruk av anleggsbidragsavtale med kommune/fylkeskommune for å redusere MVA kostnader på infrastruktur 11. Bruk av justeringsrett for å refundere MVA ved infrastruktur som overtas av kommuner/fylkeskommuner Kursholder er Trond Ingebrigtsen, advokat, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.

12.30 – 15.00

Verdivurderingsmetoder for næringseiendom / Veridian Analyse

I dette kurset vil vi gå igjennom alle de viktigste verdivurderingsmetodene for næringseiendom, både bebygget eiendom og utviklingseiendom. Kurset gir et godt grunnlag til å foreta egne vurderinger av eiendom, enten det er til investering, rådgivning eller egen forvaltning. Det blir både teoretisk tilnærming og en rekke praktiske, konkrete eksempler fra virkeligheten. Det vil også omfatte noe spesialeiendom som stripevurdering/ekspropriasjon, utjevnet strøkspris med mer. Kursholder er Johan Berg-Svendsen, Partner i Veridian Analyse.

16.00 – 18.30

Leiestrømmen / Wiersholm

Leiestrømmen er kanskje det aller viktigste for utleiere av næringseiendom. For å oppnå en god avkastning på investeringen, er det selvfølgelig viktig at leiekontrakter inngås på riktig leienivå, men det er like viktig at det gjøres grep for å sikre at leiestrømmen kan opprettholdes på forventet nivå gjennom hele den forutsatte investeringsperioden. I dette kurset vil vi gå gjennom hva utleiere bør huske på både ved kontraktsinngåelsen og i gjennomføringen for nettopp å sikre at den avtalte leiestrømmen kan opprettholdes gjennom leieperioden, herunder vil Wiersholm se på ulike leiemodeller, forskjellene mellom de vanlige leiekontraktene, endring av leien, sikkerhet for leiebetalingen, oppfølgning av mislighold og avvikling av leieforholdet. Kursholder er advokater fra Wiersholm, under ledelse av partner Ståle O. Meleng. Det vil bli overrekkelse av Bransjesertifikater etter undervisning.

Støttespillere