Neste modul gjennomføres 29. - 30. april 2021

Bransjesertifikat i plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrettsstudiet er et bransjenært kompetanseprogram i plan- og bygningsrett, som er skreddersydd for praktikere i både privat og offentlig sektor. Deltidsstudiet gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

Kommende undervisningsdatoer:

29. - 30. april 2021: Arealplanlegging
10. - 11. juni 2021: Gjennomføring av reguleringsplan
26. - 27. august 2021: Byggesak
16. - 17. september 2021: Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner

  • Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne spesialister innen plan- og bygningsrett.
  • Egne caser for diskusjon og læring.

Bransjeutdanningen tar for seg hovedinnholdet i plan- og bygningsrett, og vil gi deg konkrete og håndgripelige verktøy. Modulene kan tas sammenhengende eller uavhengig av hverandre. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt kommunale plan- og bygningsmyndigheter.

Tilgang til dette innholdet kan bestilles som e-billett, i form av live streaming av undervisningen. Du vil da motta lenke for å kunne følge undervisningen digitalt. Du kan også bestille opptak av undervisningen, som du vil få tilgang til innen fire virkedager i etterkant.

Meld deg på Bransjesertifikat i plan- og bygningsrett nå!

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i plan- og bygningsrett. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere i eiendomsbransjen.

Lærekrefter

Undervisningsansvarlige er  Stein Ness, Anne Sofie Bjørkholt og Øystein Nore Nyhus, alle advokater med omfattende erfaring innen plan- og bygningsrett. Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner våre lærekrefter å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

Stein Ness er medforfatter av boka Plan- og bygningsrett, utgitt av Universitetsforlaget i tredje utgave. Dette er den oppdaterte utgaven av standardverket for alle som arbeider med arealbasert verdiskapning iht Plan- og bygningsloven. Stein har jobbet som advokat både i offentlig – og private sektor, og har i en årrekke arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling. Han har tidligere vært leder og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Stein for jobber for tiden hos Bane NOR Eiendom som leder for konsernjuridisk avdeling.

Anne Sofie Bjørkholt er partner og leder av eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR. Hun har tidligere vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wikborg Rein. Anne Sofie er engasjert i eiendomsutvikling, transaksjoner og leie, med vekt på sammensatte prosjekter som krever kompetanse innen avgift, selskapsrett og regulatoriske rammebetingelser. Hun ser jussen i et bredere perspektiv og er opptatt av hvordan samfunnsutvikling, trender og politikk påvirker eiendomsbransjen. Anne Sofie har styreerfaring fra bl.a. Selvaag Bolig.

Øystein Nore Nyhus er forfatter av Norsk lovkommentar til Plan- og bygningsloven hos Rettsdata. Lovkommentaren er et viktig arbeidsverktøy for både private og offentlige aktører. Han har tidligere vært leder av fagavdelingen for plan- og bygningsrett hos Sivilombudsmannen. Øystein har også bistått Oslo kommune i plan- og bygningsrettslige spørsmål som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. I dag arbeider Øystein med eiendomsutvikling og tvisteløsning i eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR.

Sted

Digitalt eller hos Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Byggesak

26. - 27. august 2021

I modul 3 redegjøres det for hvilke krav en byggetomt og et byggetiltak må oppfylle, søknadspliktige tiltak, dispensasjonsreglene og byggesaksbehandlingsprosessen.

Innhold:
- Krav til byggetomt
- Søknadsplikt
- Dispensasjon
- Byggesaksbehandling – krav til tiltaket

Første dag er viet undervisning i sin helhet, mens andre dag også består av casearbeid.

Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner

16. - 17. september 2021

I modul 4 behandles ansvarsreglene og krav til ansvarlige foretak, reglene om kontroll og tilsyn, samt hvilke sanksjoner overtredelser av plan- og bygningslovgivningen kan medføre.

Innhold:
- Ansvarssystemet – krav til foretak
- Uavhengig kontroll
- Gjennomføring av tilsyn
- Overtredelsesgebyr og andre sanksjoner

Første dag er viet undervisning i sin helhet, mens andre dag også består av casearbeid.

Arealplanlegging

29. - 30. april 2021

I modul 1 gjennomgås arealprosesser og krav til utarbeidelse av arealplaner, med særlig fokus utarbeidelse av reguleringsplan med bestemmelser for gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Innhold:
- Planavklaring – overordnede rammer og retningslinjer
- Oppstart av reguleringsarbeidet – plan- og sektormyndigheter
- Utarbeidelse av reguleringsplan – reguleringsbestemmelser
- Planprosessen – vedtakelse og rettsvirkninger

Første dag er viet undervisning i sin helhet, mens andre dag også består av casearbeid.

Gjennomføring av reguleringsplan

10. - 11. juni 2021

I modul 2 behandles gjennomføring av reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter, herunder blant annet temaer som avklaringer av rettigheter, grunnerverv, krav til infrastruktur, refusjon og utbyggingsavtaleforhandlinger.

Innhold:
- Forholdet til private rettigheter
- Ekspropriasjon
- Refusjon
- Utbyggingsavtaler

Første dag er viet undervisning i sin helhet, mens andre dag også består av casearbeid.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere