Forfatter: Øystein Ringen-Vatnedalen

Tillit som valuta

Forretningslivet tiltrekker seg mange ulike karakterer, slik også i eiendom. Et harmonisk liv som eiendomsinvestor oppnås først og fremst ved å opptre redelig i alle sammenhenger, også der hvor du ser muligheten til å handle annerledes, på en motparts bekostning. En god leveregel vil være å holde seg på armlengdes avstand fra aktører som forklarer… Read more »

Dine viktigste kunder

Vet du hvem som er de beste og mest verdifulle kundene for din eiendomsvirksomhet? Det er kanskje lett å anta at det er de som har signert de største og mest innbringende leiekontraktene, og som dersom de falt bort ville skapt store hull i din prosjektøkonomi. Og kanskje er det helt riktig, iallfall i et kortere tidsperspektiv. Her vil jeg imidlertid slå et slag for en noe mer nyansert tenkning, tilpasset en hverdag som tar inn over seg også et fremtidig kjøpspotensial ved hver enkelt leietaker.

Løfteevne

Til tross for at deler av eiendomsbransjen kan beskrives som et rødt hav av konkurranse, der alle konkurrerer med alle om de gjeve kundene og prosjektene, er det allikevel stor vilje til å samarbeide med konkurrenter. Tankegangen bak relaterer seg å «samarbeide der en kan, konkurrere der en må». Innbakt i en slik filosofi ligger ideen om økt løfteevne.

Eiendomssignatur

Hvor mange eiendomsinvestorer vet du om fra media og presse, basert på hva som kjennetegner deres investeringer innen eiendom? Jeg vil tippe ikke altfor mange. Årsaken til det kan synes å være et fravær av tydelige profiler som kan være egnet til å utgjøre en effektiv forretningssignatur blant eiendomsinvestorer. Med signatur mener jeg investors merkevare, slik denne kommer til uttrykk i bl.a. de eiendommer som vedkommende investerer i.

Eiendomsforelskelse

Som investor med entusiasme for eiendom, er det lett å bli begeistret for dine begjærede eiendomsobjekter – være seg de du allerede eier eller de du ønsker å eie. Selv om det i utgangspunktet er mange positive fordeler ved å falle pladask for en eiendom, bærer det også med seg enkelte faremomenter. Vi går igjennom begge deler nedenfor.

Desentralisert utleiestrategi

Hva tenker landets leietakere om sannsynligheten for å få samtlige av sine ansatte tilbake på kontoret, når det verste støvet etter covid-19 måtte ha lagt seg? Og om dette mot formodning ikke skulle la seg forene med tillærte pandemivaner og nyvunne preferanser, hva skal da de samme leietakerne gjøre med like store lokaler og medarbeidere som de ikke har råd til å gi slipp på? Svaret på disse to spørsmålene er ikke åpenbart. Til det er leietakere for forskjellige – for ikke å snakke om deres respektive arbeidsstokker. Men spørsmålene bør oppta utleiere av eiendom, all den tid dette er av forretningskritisk karakter.

Eiendomsstrategi

Strategi er av enkelte omtalt som kunsten å velge noe bort. I all sin enkelhet er dette en ypperlig introduksjon til strategi som fagområde, gitt at det motsatte verken er gjennomførbart eller lønnsomt: Du må faktisk velge bort noe av alt det du faktisk kan bruke av din tid på, for å fokusere på noe som er mer spisset og svarer direkte til det du kan å bli god på. Summen av litt for mange inspirasjonsbøker om ledelse og strategi handler i bunn og grunn om dette. Og skal du bli skikkelig god på noe, krever dette et tilsvarende rendyrket perspektiv på hva du anvender dine ressurser på. I klartekst innebærer det færre og mer rendyrkede mål.

Eiendomsvettreglene

Som for all annen ferdsel, fordrer også investeringer i eiendomsmarkedene at du er forberedt for turen og har en plan for hvordan du skal forsere hindringer som måtte oppstå langs veien. Å planlegge for både forutsette og uforutsette hendelser er alfa og omega for investorer som ønsker seg en aktiv og helsebringende tilværelse i eiendom. Nedenfor følger en lettere omskriving av våre kjente og kjære fjellvettregler, tilpasset eiendomsbransjens karakter og dynamikk.

Trender i eiendom 2021

Det knytter seg naturligvis store forhåpninger – men også bekymringer – til det kommende investeringsåret for eiendomsmarkedene, både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken er ikke overraskende covid-19, hvor det store spørsmålet er om én eller flere vaksiner vil kunne sette en effektiv stopper for pandemien, samtidig som investorene rigger egne forretninger for den neste sorte svane.

Should I Stay Or Should I Go?

Enhver som beskjeftiger seg med utleie av eiendom vil på et tidspunkt måtte forholde seg til én eller flere varianter av problemleietakere. Dette er avtaleparter som har tanker som avviker fra inngått kontrakt, og som gjerne vil mene at disse betingelsene må ses bort i fra, eller ikke gjelder for dem. Unødig mye tid og ressurser kan brukes på behandling av denne gruppen, og det vil derfor være nødvendig å ha en klar strategi for hvordan samarbeidet eventuelt kan fortsette. Tilsvarende gjelder naturligvis også for det bredere sjikt av leietakere, dog ikke med de samme ytterpunkter.