Alle utdanninger og fordypninger

29. mai 2024

UTBYGGINGSØKONOMI

Neste modul er: 30.-31. mai 2024

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Neste modul: 6.-7. juni 2024

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Neste modul: 10.-11. juni 2024

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

STUDIESTART: 12.-13. september 2024

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

STUDIESTART: 19.-20. september 2024

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Modul 1 og 2: 26.-27. september 2024

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

16. oktober 2024

REGULERING AV EIENDOM

21.-23. oktober 2024

DET ÅRLIGE BYGGESAKSKURSET

28. oktober 2024

KOMMUNALE EIENDOMSSTRATEGIER

29. oktober 2024

GRUNNEIERSAMARBEID

5.-6. november 2024

SAMSPILL FOR VERDISKAPNING

12.-13. november 2024

PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

27. november 2024

SEKSJONERING FRA A TIL Å

28.-29. november 2024

VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM

2.-3. desember 2024

BOLIGUTVIKLING I PRAKSIS

9.-10. desember 2024

EIENDOM FRA A TIL Å

Dato Kommer

FESTEKONTRAKTER

3. april 2025

HOVEDSAMLINGEN 2025

Støttespillere