Logo – Eiendomsfag

Alle utdanninger og fordypninger

21.-23. oktober 2020

Det årlige byggesakskurset 2020

26.-27. oktober 2020

Boligutvikling i praksis

Case: Arealoverføring og opprettelse av ny grunneiendom, med behov for rettigheter

Endring av fast eiendom – med fokus på kommunens saksbehandling

Dokumentasjon og bestillerkompetanse

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Neste modul gjennomføres 21. og 22. januar 2021

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Neste modul gjennomføres 28.-29. januar 2021.

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Støttespillere