Logo – Eiendomsfag

Alle utdanninger og fordypninger

Fire undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 17.-18. oktober

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Tre undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 30.-31. oktober 2019

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

6.-8. november 2019

Byggesakskurset 2019

21. november 2019

Kjøp av utviklingseiendom

22. november 2019

Grunnerverv og ekspropriasjon

27. november 2019

Reguleringsrisiko og -ledelse

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 9.-10. januar 2020

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 15.-16. januar 2020

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Støttespillere